Kategorie na lovci

Seznam všeho zboží


Rozšířené vyhledávání
Vyhledávání podle parametrů

Zapomenuté heslo?
Zapomněl jste své přihlašovací jméno?
Nemáte dosud účet? Registrace

Modrá CZ Uherský Brod v akci

Při výcviku příslušníků ozbrojených složek se objevují neobvyklé bledě modré zbraně už po desetiletí. A to jak ve světě, tak i v našich končinách. Jen trochu zasvěcenější vědí, že jde o využití nejmodernějšího způsobu pro reálnou taktickou přípravu – „barvící“ systém FX Simunition.

Poslední léta se tak ale stále více děje nejen při speciálních trénincích elitních jednotek, ale také při přípravě těch nejřadovějších strážců zákona. Tedy obyčejných příslušníků policie z obvodních oddělení, hlídkové služby a v poslední době i strážníků městské policie. Právě ti všichni se totiž s násilím mohou na ulicích paradoxně setkat nejčastěji a díky této nejmodernější technologii jsou nyní na podobné momenty připravováni. Pro někoho bude možná velmi překvapivý fakt, že právě zmínění řadoví policisté patří vlastně mezi nejohroženější. Míra nebezpečí je u členů pořádkové a hlídkové služby nejvyšší, a to jak podle četnosti použití zbraní, tak i počtu dokonaných útoků na strážce zákona. Narozdíl od členů speciálních zásahových týmů totiž obvykle jedou na místo události pouze se základními (či prakticky žádnými) informacemi. Pokud nejde o příslušníky autohlídek (tedy pouze o výkon pěší služby), nemají navíc k dispozici ani pasivní ochranu, tzn. balistické vesty. S omezenými možnostmi pak musí v praxi často řešit vysoce rizikové situace na místě události. Eskalace zákroku na místě totiž mnohdy bývá tak rychlá, že není šance na dostatečně rychlou alternativu řešení formou těžce vybavených a nadstandardně vycvičených specialistů ze zásahových jednotek. Banální „někdo tam někomu nadává“ do příchodu hlídky lehce přeroste v ozbrojený konflikt, který dopředu vůbec nebyl patrný. V takových případech potom pochopitelně bývá riziko nejvyšší. Nejen z hlediska zranění nebo zabití zakročujících policistů, ale i ze stran lidského pochybení a případného neadekvátního použití zbraní pod abnormálně velkým tlakem ze strany strážců zákona.

Ze studia dostupných odborných zdrojů navíc vyplývá, že mnohým situacím použití smrtící síly lze v praxi předcházet vhodným plánováním strategie a dodržováním vhodných taktických postupů. U některých z policistů také může v četných případech v nejkrizovějších momentech docházet vlivem velkého stresu a nedostatečné taktické vycvičenosti k pochybením. Například může být zbraň z hlediska zákonných důvodů užita neoprávněně či v zcela chybných taktických souvislostech. V mnohých situacích se totiž samotnému užití smrtící síly dá předejít mnohými preventivními úkony, např. kvalitní přípravou před situací a vytvořením co neoptimálnějších podmínek pro realizaci zákroku. Také například vhodnou komunikací se zájmovou osobou či volbou jiného, alternativního prostředku. Jak ale takový soubor náročných dovedností a cenných návyků vlastně nacvičovat?

Umírání nanečisto

V posledních dvou letech se způsob výcviku této skupiny policistů počal radikálně měnit, zvláště cestou přípravy nováčků na policejních školách a školicích střediscích. A to nejen díky většímu zastoupení tzv. taktické přípravy (tedy vlastně nácviku standardních bezpečnostních postupů a životně důležitých reakcí), ale také zaváděním přelomového výcvikového prostředku. Tím je hit, používaný instruktory taktické přípravy prakticky po celém světě - soupeřský cvičný systém kanadské firmy Simunition (General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada). Zatímco v minulosti byla možnost takové nadstandardní přípravy vyhrazena pouze speciálním složkám (vyzbrojených zpravidla samopaly HK MP 5 a Glocky 17), zásadní změnou byl vznik nového prostředku. Před 5 lety počala uherskobrodská Zbrojovka sériově produkovat svůj dlouho očekávaný modrý klon pistole FX, který je tréninkovou verzí nejrozšířenější služební zbraně v ČR – modelu 75 Compact Police. Tak byla umožněna realizace stavby náročnějších modelových situací nejen pro vybrané elitní jednotky, ale i pro ostatní příslušníky policejního sboru. S „modrou čézetou“ je při nácviku vše jiné, není žádné „kdyby“. Červený flek na mundůru (a případná modřina) hovoří jasně. Všichni pak mají možnost přemýšlet o tom, jak podobnou chybu neudělat příště – možná už naostro v běžném životě. „Modrá číza“ zkrátka dává nacvičujícím policistům luxus – vlivem smůly, nebo vlastního selhání mít šanci umřít „nanečisto“ a počit se pak z toho.

Modrý Compact Police

A jak tedy vypadá taková „Čézeta“? Na první pohled, pohmat i ovládání se jeví naprosto stejná, jako její standardní služební vzor. To je také záměr – počení k užití je pro výcvik nanejvýš jednoduché: „Chovej se k tomu jako k své běžné služební pistoli – stejné bezpečnostní zásady, totožná obsluha“. A pak v rámci „brífinku“ pro modelovou situaci: „Připrav si zbraň do služby a případně ji použij podle zákona“. To pak znamená nejen striktní respektování legislativních norem pro užití zbraně střelbou, ale i jako donucovacího prostředku – tj. k hrozbě, úderu či varovnému výstřelu – vše se totiž bude poté přísně posuzovat… Hlavním rozpoznávacím prvkem této užitečné novinky je pochopitelně nápadný bleděmodrý povrch. Zatímco dřívěji byly dodávány pouze konverzní závěry v této barvě, kterými se osadily „ostré“ rámy služebních „Compactů, novějším trendem jsou celé modré zbraně (včetně stejně barevných pryžových „botek“ na zásobnících). Také se změnilo pojetí mířidel. První varianty (které v policejní přípravě již slouží více než tři roky) měly mikrometrická hledí, výškově i stranově stavitelná. Důvodem bylo uzpůsobení tréninkové zbraně pro možnost střelby oběma variantami munice Simunition (tedy jak barvícími FX, tak terčovými celoplastovými CQT pro taktickou cvičnou střelbu v zástavbě). Poslední verze kompletních zbraní, které jsou nyní zaváděny do „arzenálu“ policie, jsou osazeny běžnými zaměřovacími prvky. Hledí se tedy již neliší od „ostrého“ policejního modelu a tato „celomodrá“ pistole slouží pouze pro soupeřské nácviky s nejběžnější variantou nábojů FX - značkovací municí. U tohoto modernějšího výcvikového prostředku je také užito zvláštního vývrtu hlavně. Ten je proveden nezvykle asymetricky (ústí je na přední části hlavně o něco posunuto směrem vzhůru) a dává shodu místa zásahu se záměrným bodem na požadované vzdálenosti. Také v oblasti komory jsou v hlavni vyhotoveny dva otvory, kterými je výhozním oknem po nabití jasně vidět mosaz nábojnice. Na závěru nové verze cvičné zbraně je z boku napsáno: CZ 75 D Compact 9 mm FX.

Programy pro třetí tisíciletí

Mezi prvními zahájila své aktivity v této oblasti pražská policejní škola, která svými pilotními programy v rámci OMIV (Oddělení metodiky a integrace výuky) postupně činila používání tohoto moderního systému skutečně masovým. V rámci komplexních modelových situací tady za 3 roky prošly výukou celé stovky nových policistů. Od počátku tu v rámci těchto systematických programů nešlo o nějaké krátké předvedení některým z jedinců, následované teoretickou diskusí. Za zmíněné období zde každý z absolventů ZOP (Základní odborné přípravy) nejméně dvakrát v náročné „modelovce“ držel v ruce zbraň a musel řešit prekérní situaci, která rozhodně není jen o nějakém „zastřílení si“ (častěji se zde totiž lidé nevystřelí vůbec, koneckonců stejně tak jako v životě…). Někdy vývoj situace může směřovat k i daleko méně razantnímu řešení - pouze použití hrozby služební zbraní či případnému varovnému výstřelu. Jindy si ovšem závažnější scénář, často vytvořený na základě skutečné události, vyžádá radikálnější řešení – použití zbraně proti člověku (i když v tomto případě „jen“ simulované…). Ale zde je znatelný rozdíl, tady se imitují momenty, ve kterých ve skutečnosti jde o zdraví nebo dokonce o život.

Vzhledem k náročnosti a cílenému didaktickému záměru celého programu zde „zájmové osoby“ (tedy obvykle agresivní jedince a ozbrojené pachatele trestné činnosti) hrají zkušení instruktoři. Ti nejlépe naplňují pedagogický záměr celé výuky – potřebně odhadnou další vývoj situace a vedou nacvičující policisty k potřebnému cíli. Není to však zadarmo – čelit (i v tréninku) policejnímu zákroku znamená nejen inkasovat četné bolestivé zásahy barvící značkovací municí, ale nezřídka i být doslova polámán v rámci použití tzv. donucovacích prostředků - hmatů a chvatů, úderů, obušku a pout. Někteří z posluchačů školy vykonávají podobné cvičení pod takovým psychickým tlakem, že si doslova „sáhnou na dno“ - po dokončení zákroku se doslova celí třesou a nejsou prakticky schopni ani mluvit. Natož pak provádět další neodkladné činnosti bezprostředně po akci – např. vést smysluplnou komunikaci radiostanicí, ošetřovat „zraněné“ osoby a zajistit nutná opatření k zabezpečení místa činu (a to je ještě čeká napsání potřebné dokumentace a pozdější obhájení svého zákroku v konfrontaci s pořízeným kamerovým záznamem…).

To přináší adaptaci na stres, provázející podobné vypjaté situace a schopnost aplikování teoreticky nabytých bezpečnostních zásad a taktických postupů. Jednání policistů pod velkým tlakem je časem optimalizováno a vše vede k postupnému zabraňování největším osudovým chybám a omezování iracionálního jednání pod stresem. Cena za život? Někteří v minulosti systému FX vyčítali finanční náročnost – jeden barvící náboj stojí cca 20 korun. To se může na první pohled skutečně zdát mnoho, ale podívejme se na to jinak. Dlouhodobé zkušenosti z používání tohoto systému totiž prokazují opak. Pravdou je, že během zmíněné celodenní modelové situace pro cca 25 studentů se zpravidla vystřelí asi 40 ran (a to včetně již zmíněných několika varovných výstřelů…). To znamená celkem něco kolem 800 Kč, ale tím veškeré náklady prakticky končí. Srovnejme to ale například s peněžními nároky na jinou přípravu ozbrojených složek. Zažitou natolik, že o ní už nikdo nediskutuje – a to klasické služební střelby. Při stejném počtu účastníků už jen munice přijde na cca 3 500 Kč (bereme např. průměrně vystřílených 30 ks po cca 4 Kč). Přičtěme případný pronájem střelnice a náhradu cesty autobusem na místo (což je výdaj zpravidla o mnoho vyšší…) a hned je jasné, že modelové situace s FX municí nejsou v dnešní době ničím zdaleka tak ekonomicky výjimečným a neúnosným. Stranou navíc nestojí ani úspora času, neboť tréninky s FX nejsou tak náročné na prostor a další zařízení (lze je realizovat prakticky v každé starší budově či větší louce), takže není potřeba někam daleko dojíždět, jako v případě zmíněných „ostrých střeleb“. A co naplat, stále platí to známé „čas jsou peníze“.

Jak dalších uživatelů podobných výcviků časem přibývalo (např. na Policejní škole v Brně a na integrovaných kurzech, organizovaných pražskou policejní správou), bylo jasné, že cesta k rapidnímu zlepšení schopností chování příslušníků policie v krizových konfrontačních situacích je rozhodně tou správnou a trend používání podobných pokročilých forem výcviku se stává naprostou nezbytností. Užitečnost takového prostředku se neoddiskutovatelně prokazuje zvyšující se schopností reagovat v krizových situacích, kde výstřel ze služební zbraně nemusí být vždy to nejoptimálnější řešení.

Výcvik s FX je totiž povětšinou o tom „nestřílet vůbec“. Taková zvláštní průprava pak pomáhá chránit nejen policisty a veřejnost kolem, ale vlastně i samotné pachatele, proti kterým jsou zákroky policie směřovány. Dlouhodobé zkušenosti ze speciální přípravy a zpětné, ty nejpříznivější ohlasy „z výkonu“ se v sočasnosti staly impulsem pro masivní zavádění „modrých čézet“ na další a další instruktorská střediska Policie ČR. Podobné programy se také již intenzivně „rozjíždí“ i pro příslušníky Městské policie Praha, a to nejen pro jejich jednotku SOP (Skupina operativní pomoci), ale cestou nové taktické skupiny útvaru pro vzdělávání MP i pro řadové strážníky. I přes další náklady, nutné pro postupné celoplošné zavádění, je totiž všem nadmíru zřejmý jeden základní fakt - promarněné životy nedostatečně připravených policistů by rozhodně nešly vyvážit jakýmikoliv penězi a ti, kdo v nelehké službě na ulicích nasazují denně své životy, si ten nejmodernější systém výcviku rozhodně zaslouží.

Výcvikový projekt použití FX Pro příslušníky základních útvarů přispívá k přípravě pro řešení nejkrizovějších momentů zejména v následujících aspektech: - slouží jako prevence pochybení policistů formou nevhodné či nebezpečné manipulace se zbraní a přispívá ke snižování pravděpodobnosti některých úrazů v policejní službě - čí volit vhodnou formu strategie a konkrétního taktického způsobu pro řešení problému a zvyšuje dovednost aplikace postupů i pod silným vlivem stresu - napomáhá k aplikaci legislativních norem pro zákonné a společensky přijatelné užití policejní síly, přispívá k řešení některých náročných situací pomocí alternativního prostředku namísto samotné střelby - přispívá k zafixování optimálního rozhodovacího procesu a zabraňuje chybným reakcím a zbrklému použití zbraně v některých vypjatých situacích s tragickými důsledky - napomáhá k adekvátnímu používání služební zbraně pouze v nezbytně nutné míře, a tak, aby byl co nejvíce chráněn život osoby, proti které je zákrok směřován - buduje povědomí o reálných možnostech použití služebních zbraní v zastavěných oblastech z hlediska případného ohrožení veřejnosti kolem

 
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
VirtueMart
Výrobci