Kategorie na lovci

Seznam všeho zboží


Rozšířené vyhledávání
Vyhledávání podle parametrů

Zapomenuté heslo?
Zapomněl jste své přihlašovací jméno?
Nemáte dosud účet? Registrace

Čištění zbraně

U dnešních nábojů se již nepoužívají zápalky na bázi třaskavého stříbra, které jsou z hlediska koroze k vývrtu velmi agresivní, přesto zplodiny hoření střelného prachu korozi iniciují. Koroze, tedy oxidace ocelí, je přirozeným jevem a není to žádná vada ani znak horší kvality zbraně. Ostatně obsah a druh legur v hlavňových ocelích jsou zaměřeny na zvýšení pevnosti a dalších mechanických vlastností materiálu a nikoliv na zvýšenou odolnost proti korozi. Legury zvyšující odolnost proti korozi snižují pevnost a další mechanické vlastnosti ocelí. Proto u vysokopevnostních ocelí není jejich obsah vysoký. První koroze, byť mikroskopická, vzniká ve vývrtu už 24 hodin po výstřelu, o čemž se můžeme přesvědčit, namotáme-li na vytěrák čistou bílou vatu a protáhneme jím nevyčištěný vývrt hlavně druhý den po výstřelu. V otěru na bílé vatě uvidíme hnědočervené stopy první koroze.

Proč čistit?

Usazeniny po výstřelu ve vývrtu hlavně mají nejen korozní, ale také negativní mechanické, erozivní a abrasivní účinky. Ve vývrtu hlavně zůstávají po výstřelu pevné sočásti zplodin hoření prachu a rezidua z otěru střely, které působením vzdušného kyslíku a vlhkosti v hlavni ztvrdnou na tvrdé oxidy, kterou jsou při dalším výstřelu vtlačovány do vývrtu. Hrany drážek se rychleji obrušují, a střela je tím pádem hůře vedena. Mikroskopickými částmi je materiál vývrtu mechanicky namáhán, vznikají miniaturní ložiska a kaverny pro uchycení koroze, materiál vývrtu začne vypadávat, až se rozměry vývrtu natolik změní, že se střelba stane nepřesnou. Tento proces může nastat velmi rychle, u zanedbávané zbraně během několika málo let.

Ke zjištění, jakým způsobem je vývrt znečištěn, doporčuji malou zkoušku. Po zhruba pěti až deseti výstřelech prostříkneme vývrt silnou dávkou oleje. Olej necháme chvíli působit a pak jej vytřeme vytěrákem s namotanou koudelí nebo vatou. Pokud koudel nebo vatu promneme prsty, ucítíme, že obsahují jako jemný písek drsné a ostré sočásti, které se uvolnily z vývrtu. Jsou to zbytky střelného prachu a střepinky z otěru střely, které, pokud by byly ponechány ve vývrtu, by při dalších výstřelech působily jako smirek s brusnými účinky. Staly by se tak příčinou většího opotřebení vývrtu.

Čištění brokovnice

Nutné je také čištění brokovnic. Bezpodmínečně nezbytné je především u starších zbraní, které nemají vnitřní vývrt chráněn chromem, jinak povrch vývrtu začne poměrně brzy vypadávat a korodovat. Zejména pod vrstvou neodstraněných usazenin vzniká ideální korozní prostředí. Dnešní brokovnice již mají vnitřní vývrt většinou chromován natvrdo, takže zde nebezpečí koroze nehrozí. Usazeniny střelného prachu a olova z otěru broků je ale přesto nutno odstraňovat, protože při dalších výstřelech vývrt namáhají mechanicky. Každou brokovnici je třeba chránit proti korozi i na vnějších plochách.
Důkladnou očistu a konzervaci vyžaduje zbraň, pokud se vrátíme z lovu za deště nebo sněžení.

Čím čistit?

Dříve se na čištění používaly různé čisticí emulze a na konzervaci oleje a vazelíny. Čištění a konzervace probíhaly ve dvou krocích. Dnes máme moderní přípravky, které obsahují rozpouštěcí, čisticí i konzervační látky, včetně inhibitorů proti korozi, v jednom přípravku. K nejčastěji používaným přípravkům k čištění a konzervaci zbraní patří např. WD 40, Venatol, Balistol, Break Free, Brunox nebo Konkor.
Často velmi propagovaný přípravek WD 40 má vynikající čisticí účinky, ale zarčuje jen krátkodobou ochranu proti korozi. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že emulguje s vodou, takže ochranu proti nepřízni počasí příliš neposkytuje.
Za vynikající považuji náš Konkor, který byl vyvinut pro armádu. Velmi dobře čistí, rozpouští usazeniny, výborně odpuzuje vodu a dlouhodobě chrání proti korozi.
Nejlepší je asi Balistol, který nepochází z ropných derivátů, ale je vyroben klasickou destilací antracitu. Balistol je univerzálně použitelný, odpuzuje vodu, výborně čistí a konzervuje a oproti přípravkům vyrobeným z ropných bází nenarušuje dřevo ani kůži, takže jej lze použít i k ošetření těchto materiálů. Dokonce má příznivé dermatologické účinky na lidskou pokožku a po bodnutí hmyzem účinně utiší nepříjemné svědění.
Ke konzervaci lze použít také silikonový olej, který vytváří tlustší, pevnější a trvanlivější film.

Pokud používáme střelivo se střelami s povlakem z plastů, např. Barnes XLC, Winchester Supreme nebo Norma Diamond Line, musíme použít k odstranění ulpěné vrstvy ve vývrtu speciální rozpouštěcí přípravky, případně toluen aj.
Doporčuji používat jeden druh oleje a neměnit jej, protože každý olej má jiné vlastnosti a vytváří jiné kluzné poměry ve vývrtu hlavně. Uvedené oleje k běžné konzervaci plně dostačují. Pokud chceme zbraň konzervovat dlouhodobě, je vhodná zbrojní vazelína. Pro operativní použití se však hodí méně, protože před každým použitím zbraně je nutno vazelínu důkladně odstranit, a to zejména z vývrtu, protože jinak by její zbytky mohly ohrozit bezpečnost zbraně a střelce. Pro spolehlivé odstranění vrstvy vazelíny je nutno použít technický benzin. K dlouhodobé konzervaci je vhodná též směs benzinu, zbrojního oleje a přípravku na ochranu dutin automobilů Resistin ML. Uvedené řešení mohu doporčit zejména pro sběratele zbraní, které se nepoužívají a jsou pouze vystaveny. U uložených zbraní je třeba ochranný film několikrát ročně obnovovat.

Postup čištění zbraně

Vzhledem k tomu, že se oleje prodávají ve výhodných sprejích, prostříkneme vývrt hlavně silnější dávkou oleje. Zbraň postavíme ústím dolů, nejlépe na plstěnou nebo jinou měkkou a savou podložku, a necháme olej působit několik hodin nebo i přes noc, aby měl možnost usazeniny rozpustit a změkčit. Otočení zbraně ústím směrem dolů je velmi důležité proto, aby olej z hlavně nezatékal do dalších mechanismů zbraně a do pažby, jejíž dřevo by mohl narušit, a aby nečistoty uvolněné z hlavně nevnášel do mechanismů. Tato poloha je také nejvhodnější pro běžné uložení zbraní v trezoru nebo úložné skříni, kam na dno umístíme plstěnou podložku. Olej se rovněž nesmí dostat na optiku.
Po působení oleje vytřeme vývrt vytěrákem. K tomuto kroku si na vytěrák upevníme nebo namotáme smotek bavlněného klůcku, vaty nebo obyčejné instalatérské konopné koudele, která se mi osvědčuje nejlépe. Instalatérská koudel je přiměřeně ostrá, aby mechanicky odstraňovala nečistoty, dostatečně a přiměřeně savá k otření oleje a šetrná k vývrtu. Během vytírání koudel nebo vatu nejméně dvakrát vyměníme. U kulovnic nedoporčuji použít drátěné kartáčky, které způsobují mikroskopické vrypy. Vývrt protahujeme zásadně směrem od nábojové komory k ústí, a pokud nám vytěrák vyběhne ven, v žádném případě jej nevtahujeme násilím zpět do ústí, ale jeho konec odšroubujeme a vytěrák vytáhneme zpět. Také se šňůrovým vytěrákem protahujeme vývrt v jednom směru – od nábojové komory směrem k ústí. Při protahování šňůrovým vytěrákem je naprosto nežádoucí uchopit jej za oba konce vystupující na jedné straně z nábojové komory a na druhé straně z ústí a vratným pohybem vývrt protahovat. To je nejjistější cesta, jak si poškodit ústí vývrtu.

U brokovnic je nutný intenzivnější způsob čištění vývrtu k odstranění směsi usazenin ze spáleného střelného prachu, otěru olova a plastu z chráničů broků. Tato vrstva bývá někdy velmi odolná, takže je třeba použít i speciální rozpouštěcí přípravky, např. Bore Clean. U brokovnic k odstranění pevnější vrstvy usazenin doporčuji použít štětinový kartáček a po velmi četné střelbě i kartáček ocelový. Na závěr vytřeme vývrt koudelí napuštěnou olejem.

Jaký vytěrák?

Vytěrák můžeme mít jednodílný nebo skládací, případně i šňůrový. Rukojeť vytěráku by měla být volně otočná, aby mohl dobře kopírovat šroubovité drážky v hlavni. U jednodílných nebo skládacích vytěráků volíme jen vytěráky z mosazi nebo, pokud jsou ocelové, s potahem plastu. Důvodem je šetrnost vůči ústí vývrtu, které je z hlediska přesnosti střelby nejcennější částí vývrtu. Poškození ústí nebo jeho opotřebení častým nešetrným postupem při čištění má za následek nepřesnou střelbu. Amatérsky lze velmi dobrý vytěrák vyrobit z mosazného drátu o průměru asi 4 – 5 mm, který se běžně používá k pájení natvrdo. V tomto případě se na jednom konci vyřízne závit pro upevnění koudele, na druhém se vyrobí oko k uchopení a praktický vytěrák je hotov.
Na cesty je velmi praktický šňůrový nebo lankový vytěrák, nejlépe opět v úpravě s potahem plastu. Takový vytěrák by v cestovním vybavení neměl chybět, stejně jako malé balení olejového spreje. Lankové vytěráky jsou běžné např. v USA, a to v balení, které se vejde i do kapsy nebo na opasek. Lankové vytěráky, které používají lovci v Evropě, pocházejí většinou z armádní výstroje.

 

 
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
VirtueMart
Výrobci