Kategorie na lovci

Seznam všeho zboží


Rozšířené vyhledávání
Vyhledávání podle parametrů

Zapomenuté heslo?
Zapomněl jste své přihlašovací jméno?
Nemáte dosud účet? Registrace

Byrokrati versus držitelé zbraní

Občanské sdružení LEX, jež vzniklo na ochranu zájmů majitelů zbraní, je znepokojeno tendencí Evropské unie nastolit trend, jenž by značně zkomplikoval lidem možnost opatřit si a držet zbraň a snaží se v tomto směru dělat aktivní kroky. Členům sdružení LEX, které se aktivně podílí na formování a úpravách našeho zbrojního zákona a za deset let své existence dokázal, že je důstojným partnerem našich zákonodárců, se tento unionistický trend nelíbí.

Jak také jinak, žijeme-li v době, kdy sjednocováním Evropy a neexistencí hranic vzniká ohromná migrace lidí a zákonitě tak narůstá i zločinnost, řídké policejní sbory nejsou s to občany chránit, soudy jsou přetížené, zákony děravé, kvete korupce, trestní sazebník mírný, věznice připomínají letoviska a zločinci jsou vysmátí. A v téhle selance máme odložit zbraně... Nemůžeme se při tom spolehnout na policii, jak se nám snaží vysvětlovat ministr vnitra, protože policisté prostě nejsou. Nemůžeme si najímat bodyguardy, protože nám je stát platit nebude a z vlastní kapsy na ně většina z nás nemá. A nemůžeme žít ani jen ve víře, že se nám nic nestane, nikdo nás nepřepadne, nevykrade, neokrade, nezmlátí, neznásilní a nezabije. Svět se změnil, Evropa se mísí, volný pohyb přivádí do naší země i ty, jimž jsou vlastní právě ony atributy uvedené v předešlé větě. Víme to a nechceme se s tím smířit.

Nebezpečná restrikce

„Jde o věc, která je v této situaci přímo zlomová,“ říká Stanislav Gibson ze sdružení LEX. „Domluvili jsme se nyní s německou organizací Forum Waffenrecht, obdobnou té naší, jež má ale na rozdíl od našich 14 000 lidí 300 000 členů a zastupují v Německu osm milionů vlastníků zbraní. Chceme s nimi spolupracovat na evropské úrovni. Napsali jsme dopis, výzvu, všem evropským organizacím stejného zaměření jako LEX, ve smyslu našeho znepokojení z trendů byrokratických sil v EU, které se snaží působit restriktivně proti držitelům zbraní, což je velmi nebezpečný fenomén, neboť jednoznačně zhoršuje bezpečnostní situaci v celé společnosti. Nejde o to, že se naše vláda zblázní, to jsme dnes schopni nějakým způsobem ukočírovat, máme již takový kredit, že nás berou ne jako nějaké pošuky, ale jako relevantního partnera schopného se v této oblasti smysluplně vyjadřovat. Jestli ale tady nějaké nebezpečí hrozí, pak z Evropské unie. Když si vezmete, že se nyní snaží do EU protlačit svůj neuvěřitelný a hloupý model Angličané, pak potěš pánbůh. Tady už se totiž nehraje jenom o to, aby lidi mohli mít zbraně, ale o to, aby celková bezpečnostní situace k něčemu vypadala. Neboť negativa toho dopadají ne na ty ozbrojené, ale na obyčejné neozbrojené lidi. A kdyby to tak mělo být celoevropsky… lépe nedomýšlet. Pokud dnes chcete nějakým způsobem v této oblasti uspět, fungovat, musíte celoevropsky. Jinak to už nemá smysl.“ LEX oslovilo de facto celou Evropu a zatím první reagovali Němci. Vzhledem k tomu, že Německo je evropským lídrem, považuje to sdružení za velký úspěch. Nepochybně se ozvou i další.

Proti snahám omezit právo

„Když se podívám na webové stránky jednotlivých sdružení ve světě, zjišťuji, že vlastně každé bojuje samo za sebe. A proti sobě máme vlastně aparát Evropské unie, OSN, v podstatě takový nadnárodní aparát,“ doplňuje ing. Zdeněk Blažek, viceprezident sdružení LEX. „A svazy hájící zájmy střelců bojují na národní úrovni proti mezinárodnímu aparátu. To je špatné. Taková pozice je pak silně oslabená. A ve chvíli, kdy jsme zjistili, že EU připravuje zase další inovace a tak dále a sočasně i naše legislativa chystá inovace, v Německu se pořád něco mění, v Anglii taky a je to všechno taková podivná metoda krájeného salámu, která jde v náš neprospěch, řekli jsme si, že by bylo dobré s tím něco udělat.

Rozhodli jsme se iniciovat takovou minimálně evropskou akci proti snahám omezit právo zákona dbalých lidí o to, aby mohli provozovat svůj sport, zálibu. Sedli jsme, napsali dopisy, sehnali adresy a oslovili obdobná sdružení v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii, v Belgii, Nizozemsku, Německu, v Rakousku a tak dále a dokonce jsme našli paradoxně i NAI ve Velké Británii. Dobře se začíná jevit spolupráce s Němci, kteří odpověděli velice vstřícně a první schůzky o budoucí spolupráci by se měly odehrát v průběhu veletrhu IWA v Norimberku.“ K tomu, že zatím odpověděli jen Němci, ing. Blažek dále říká, že se diví, že vůbec někdo odpověděl tak rychle. Oni prý to dávali dohromady také nějakou dobu, museli se mnohokrát sejít a když tento nápad vznikl, musela se sejít valná hromada LEX, na níž si vyžádali schválení členskou základnou, zda mají mandát tohle vůbec dělat. „Je mi tedy úplně jasné, že oni se musí také sejít, prodebatovat, jaké k tomu zaujmout stanovisko. Prezident Waffenrechtu nám odpověděl soukromým dopisem takřka obratem a velice vstřícně. Paradoxní na tom je, že s touto iniciativou jsme přišli my, z východu, že tato snaha nevznikla z jejich strany a v západní Evropě vůbec.“

Nápady vycházejí z členské základny

Občanské sdružení LEX vzniklo před deseti lety a za pochodu a bez přípravy vlétlo do tvořícího se nového zbrojního zákona, platného ke dnešku. Muselo získávat kredit, váhu a hlavně členskou základnu. Podpora byla zpočátku nulová a prvním, kdo se sdružením začal úzce spolupracovat, byla Asociace prodejců a výrobců zbraní a střeliva. Byly první kontakty, začal vycházet věstník a rozšiřovala se členská základna. „My máme i kolektivní členství, což znamená, že například jako jeden člen je Komora soukromých bezpečnostních služeb, která má 11 000 lidí. Při hlasování mají váhu jednoho hlasu. Nechceme, aby stávající sočásti, dejme tomu myslivci či sportovní střelci,  převážili a věci se děly jen v jejich zájmu, nýbrž v zájmu všech, co chtějí ve střelectví něco dokázat. Každý rok bilancujeme. Můžu říci, že naši členové velice silně porušují pravidlo, že suma inteligence je stále stejná, akorát lidí je čím dál tím víc a že jsou to lidé chytří. Z jejich nápadů čerpáme neustále nějaké inspirace, co a jak dál a vzešla z nich i nakonec ona myšlenka obrátit se na Evropu. To nevymysleli Baudyš, Blažek, já, to vyšlo z členské základny. Snažíme se být s lidmi v kontaktu, v čemž nám pomáhají naše internetové stránky."

Režimově oddělit a legislativu

Za deset let existence dokázalo sdružení LEX mnohé. Naposled oslovilo ministra vnitra Langra ohledně vytvoření expertní skupiny nezbytné pro tvorbu opravdu dobrého zákona o zbraních. „Pokud má vzniknout dobrý zákon, musí být udělaný legislativně tak, jako se to dělalo za první republiky. Zákon tenkrát přišel do parlamentu a ten se k němu vyjádřil ve smyslu buÄŹ ano a nebo ne. A nedával tam tu lidovou tvořivost jako dnes. Řeklo se co vadí a legislativci to upravili a proto tehdy nekolidoval jeden zákon s druhým. Dneska zákon o zbraních připomíná spíš právní bezvědomí, protože mu nerozumí ani právníci. Proto se snažíme navrhnout opravdu dobrý zákon, což vidíme v režimním oddělení. Uděláte-li totiž dobrý zákon pro ty, kteří zbraně prodávají, vyrábějí, nemůže být stejně dobrý pro držitele zbraní, jež je mají pro sportovní vyžití a na svou obranu. Protože co je někomu moc, druhému je málo. Když jej režimově rozdělíme, pak teprve může k něčemu být. Bude přehledný a nebude vycházet z předpokladů, že ho musím vybalancovat pro jednu i druhou stranu a obojí je potom špatně,“ je přesvědčen Stanislav Gibson. Přesně tak je to se sočasným zákonem a ještě ke všemu po jeho novelizaci, k níž bylo vedení LEX přizváno, se v něm objevily odkazy z paragrafu na paragraf a na další paragraf. A tak se v něm není schopen vyznat lidově řečeno lautr nikdo.

Proniknout k co nejvíce lidem

„To je potřeba změnit a musí se to změnit,“ říká Stanislav Gibson. „A řeknu vám, že na připomínkovém řízení tohoto zákona jsem na ministerstvu vnitra byl svědkem přístupu těch, kteří se k zákonu mají vyjádřit ze zákona, jedné naší nejmenované špičkové instituce, jejichž zástupců se za ministerstvo vnitra Mgr. Bačkovská optala, zda připomínkují to samé, jako v minulé novelizaci. Odpovědí bylo ano. A jako při minulé novelizaci připomínku stahujete, zněla další otázka. Odpovědí bylo ano. Smutné, když si vezmu, že tuto instituci platím ze svých peněz a ne špatně. Jaký smysl má přítomnost lidí, kteří tam přijdou s tím, co říkali před rokem, aby to zase stáhli zpět? Mimo jiné 90 procent našich připomínek, těch důležitých, bylo přijato, takže z tohoto pohledu úspěch a žádné omezení pro vlastníky zbraní se nekoná. To je ovšem silně zjednodušené. Málokdo si dovede představit, co obnáší tvořit zákon a tím spíše takovýto.“

LEX vede systematicky osvětu o problematice zbraní mezi těmi, co zbraně nevlastní a odmítají jejich držení, Stanislav Gibson absolvoval nesčetně rozhovorů na toto téma v rozhlase v tisku. „Těmto lidem se snažíme vysvětlit, že zbraň není primárně určená, aby někoho ohrozila, nýbrž bránila. A že zabíjí? To elektřina nebo auto taky. Když spolupracujeme s vámi, prima, přesvědčujeme tak ale de facto přesvědčené, lidi, kteří vás kupují a vědí o co jde. Jo, dostali jsme se do Mladé fronty Dnes, Lidových novin… dobré. My ale potřebujeme – a teÄŹ to bude znít asi hnusně – třeba do takového Blesku, do bulváru. Bulváry dnes utváří veřejné mínění… bohužel, ale je to pravda. Dokud tam nepronikneme, budeme oslovovat stále jen malý počet lidí.“

Dopis LEX

Vážení přátelé, obracíme se na Vás jménem sdružení LEX s prosbou o vyjádření k otázce, kterou považujeme za velmi závažnou. Občanské sdružení LEX si od roku 1998 klade za úkol chránit zájmy majitelů zbraní a v této oblasti působí i na poli vzdělávání, osvěty a sportu. Již delší dobu jsme svědky znepokojivých společenských trendů, kdy byrokratické síly v EU se snaží působit restriktivně proti držitelům zbraní. V příloze Vám zasíláme zprávu ing. Zdeňka Blažka, CSc., která vychází z oficiálních statistik OSN. Z této zprávy vyplývají alarmující poznatky. Restrikce na držitele zbraní je velmi nebezpečný fenomén, protože zcela neoddiskutovatelně zhoršuje bezpečnostní situaci v celé společnosti. Zcela paradoxně jsme však svědky toho, že odpovědní činitelé na úrovni národních vlád či institucí EU raději sahají k líbivým a populistickým gestům, která se za řešení problému pouze vydávají a v konečném důsledku přinášejí škody na životech i majetku. Pokud chceme mít Evropu společensky zdravější a bezpečnější, musíme restrikci na držitele zbraní společně odmítnout. Proto si Vás dovolujeme požádat o Vaše stanovisko k této otázce. Pokud Vaše stanovisko bude blízké našemu a v základních otázkách najdeme stejné úhly pohledu, pak navrhujeme možnou celoevropskou spolupráci organizací podobného zaměření. S tímto materiálem jsme seznámili dosažitelné organizace v celé

 
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
VirtueMart
Výrobci